Peganglah tanganku1Pelayanan wanita merupakansalah satu pelayanan yangsangat aktif didalam pelayanangereja saat ini. setiap bulanmereka akan mengadakanperjumpaan bersama-sama.Selain itu mereka jugamengadakan kunjungankeluarga pada hari-hari yangtertentu. Pada 03 April 2016, kebaktian pagi ahad, pelayananwanita telah mengadakanpersembahan nyanyian merekayang bertajuk "... peganglah tanganku Roh Kudus"

Walaupun liriknya adalahsingkat namun erti yang terselitdidalam nyanyian itu sangatbererti.ku Roh Kudus”.

Peganglah tanganku Roh KudusSetiap hari Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa RohMu….

 

Peganglah tanganku3

Kebaktian Umum Ahad

Aturcara Penyembahan & Berita
BulletinsBM

ChurchGiving