Setiap tahun pelayanan medical dan healthcare akan diadakan dibeberapa kawasan dibandar Kuching. Terdapat beberapa doctor, jururawat dan jemaah gereja akan terlibat untuk menolong mereka yang memerlukan. Program  medical dan healthcare ini diadakan untuk memberi kesedaran kepada mereka yang memerlukan tentang pentingnya untuk menjaga kesihatan. Selain itu program ini juga bertujuan untuk menyatakan kepada mereka tentang kasih Tuhan. “....Oleh kerana Tuhan kami diberkati...”

Pelayanan ini akan menyediakan rawatan yang percuma kepada semua orang tanpa mengira bangsa, latarbelakang dan agama. Sebab Tuhan Yesus berkata bahawa kita harus mengasihi semua orang seperti Dia mengasihi kita. 

Healthcare1
Sebelum rawatan diadakan seperti biasa jemaah gereja menyediakan makanan dan dieruskan dengan ceramah singkat oleh kampulan doctor. Ceramah ini adalah tentang kesihatan
healthcare2
Sekiranya ada orang yang mahu didoakan, maka jemaah yang datang akan mendoakan mereka

 

Kebaktian Umum Ahad

Aturcara Penyembahan & Berita
BulletinsBM

ChurchGiving