Pada tahun ini terdapat 10 orang yang telah mendaftar diri untuk mengikuti kurusus pemuridan yang mengambil masa selama 34 minggu untuk diselasaikan. Kurusus pemuridan memerlukan ketabahan, penyerahan dan kesabaran yang tinggi untuk menyelasaikanya. Setiap hari setiap peserta harus membaca bahagian Firman Tuhan yang telah ditetapkan dengan setia.

Setiap hujung minggu dengan dua orang guru akan bersama dengan semua peserta yang telah mendaftar untuk mendengar dan belajar tentang apa yan telah mereka pelajari sepanjang minggu. Semua peserta diberikan ruang untuk berkongsi tentang apa yang mereka belajar. 

Pelajaran pemuridan ini akan menolong semua peserta untuk menghabiskan seluruh Alkitab dalam satu tahun. Secara manusia ianya sukar oleh kerana banyak tugas yang lain tetapi dengan bantuan Tuhan maka peserta dapat menyelasaikannya dengan baik.

Ezra 7:10 “….Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. 

Kursus Pemuridan 2Kursus Pemuridan 3

Kebaktian Umum Ahad

Aturcara Penyembahan & Berita
BulletinsBM

ChurchGiving