Aturcara Penyembahan & Berita
BulletinsBM

Kasihilah sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendir

Kasihilah sesamamu

Pelayanan kebajikan dan kunjungan biasanya diadakan pada setiap hari rabu dan Khamis petang dari pukul 2:00-5:00petang bersama dengan beberapa jemaah gereja yang dapat ikut bersama. Pelayanan kebajikan pelayanan BM dikendalikan oleh Sdr Chung.

apakah kegiatan yang biasa kita adakan sewaktu pelayanan kebajikan dan kunjungan ini?

Kami akan berdoa untuk keluarga yang dikunjung.Kami akan mendorong mereka untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan mereka.

Kami akan mendorong anak-anak mereka untuk terus bersekolah dan mengambil berat tentang masa depan mereka.

Kami juga memberikan mereka bimbingan terhadap masalah yang mereka hadapi secara rohani dan jasmani.Pelayanan kebajikan dan kunjungan sangat membantu kami untuk mengenal setiap peribadi Jemaah yang ada, agar kami dapat menolong mereka secara rohani dan jasmani.