BM

Kebaktian gabungan daerah Kuching Barat

Kebaktian gabungan1Tahun 2016, merupakan titik yang sangat bersejarah bagi pelayanan BM didaerah kuching barat sebab pelayanan BM dari dearah kuching barat tidak lagi perlu bergabung dengan pelayanan BM daerah kuching timur. Oleh itu semua pelayanan BM didaerah kuching barat akan berkumpul di gereja Trinity untuk kebaktian malam penetapan perjamuan suci.

Kebaktian ini telah diwarnai dengan banyak persembahan dan juga kegiatan yang berkaitan dengan hari terakhir Yesus sebelum Dia disalibkan. Sebanyak 158 orang yang telah hadir untuk kebaktian penetapan perjamuan suci. Tiga buah gereja yang di daerah Kuching barat telah diberikan waktu untuk mempersembahkan nyanyian mereka.

Kasihilah sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendir

Kasihilah sesamamu

Pelayanan kebajikan dan kunjungan biasanya diadakan pada setiap hari rabu dan Khamis petang dari pukul 2:00-5:00petang bersama dengan beberapa jemaah gereja yang dapat ikut bersama. Pelayanan kebajikan pelayanan BM dikendalikan oleh Sdr Chung.

apakah kegiatan yang biasa kita adakan sewaktu pelayanan kebajikan dan kunjungan ini?

Kami akan berdoa untuk keluarga yang dikunjung.Kami akan mendorong mereka untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan mereka.

Kami akan mendorong anak-anak mereka untuk terus bersekolah dan mengambil berat tentang masa depan mereka.

Kami juga memberikan mereka bimbingan terhadap masalah yang mereka hadapi secara rohani dan jasmani.Pelayanan kebajikan dan kunjungan sangat membantu kami untuk mengenal setiap peribadi Jemaah yang ada, agar kami dapat menolong mereka secara rohani dan jasmani.

Persembahan nyanyian muda-muda

Persembahan nyanyian muda-muda pada 06 March 2016, sewaktu kebaktian hari minggu. Mereka mempersembahkan nyanyian mereka mingikut iram dan cara mereka sendiri. Dengan semangat mereka menyanyi dan menggunakan karunia yang mereka miliki.