BM

Semua kita ada saudara

Boy’s Brigades program Love-in Box

Setiap tahun Boy’s Brigades akan mengadakan program yang dipanggil “Love-in Box”. Program ini diadakan untuk member kesedaran kepada gereja tentang membantu orang yang miskin atau berpendapatan rendah.  Tujuan program ini adalah untuk menyatakan kasih kepada orang awam yang memerlukan.

Matius 22:37, Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.  ……Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

“......Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman......” Galatia 6:9-10

 

Love in box 2
Muda-mudi menyerah bag sekolah kepada murid-murid di Kpg kudei
Love in Box 3
Memberi Beras kepada mereka yang di Sg Periok

Lakukan segala sesuatu dengan sukarela

Setiap tahun pelayanan medical dan healthcare akan diadakan dibeberapa kawasan dibandar Kuching. Terdapat beberapa doctor, jururawat dan jemaah gereja akan terlibat untuk menolong mereka yang memerlukan. Program  medical dan healthcare ini diadakan untuk memberi kesedaran kepada mereka yang memerlukan tentang pentingnya untuk menjaga kesihatan. Selain itu program ini juga bertujuan untuk menyatakan kepada mereka tentang kasih Tuhan. “....Oleh kerana Tuhan kami diberkati...”

Pelayanan ini akan menyediakan rawatan yang percuma kepada semua orang tanpa mengira bangsa, latarbelakang dan agama. Sebab Tuhan Yesus berkata bahawa kita harus mengasihi semua orang seperti Dia mengasihi kita. 

Healthcare1
Sebelum rawatan diadakan seperti biasa jemaah gereja menyediakan makanan dan dieruskan dengan ceramah singkat oleh kampulan doctor. Ceramah ini adalah tentang kesihatan
healthcare2
Sekiranya ada orang yang mahu didoakan, maka jemaah yang datang akan mendoakan mereka

 

Kursus Pemuridan

Pada tahun ini terdapat 10 orang yang telah mendaftar diri untuk mengikuti kurusus pemuridan yang mengambil masa selama 34 minggu untuk diselasaikan. Kurusus pemuridan memerlukan ketabahan, penyerahan dan kesabaran yang tinggi untuk menyelasaikanya. Setiap hari setiap peserta harus membaca bahagian Firman Tuhan yang telah ditetapkan dengan setia.

Setiap hujung minggu dengan dua orang guru akan bersama dengan semua peserta yang telah mendaftar untuk mendengar dan belajar tentang apa yan telah mereka pelajari sepanjang minggu. Semua peserta diberikan ruang untuk berkongsi tentang apa yang mereka belajar. 

Pelajaran pemuridan ini akan menolong semua peserta untuk menghabiskan seluruh Alkitab dalam satu tahun. Secara manusia ianya sukar oleh kerana banyak tugas yang lain tetapi dengan bantuan Tuhan maka peserta dapat menyelasaikannya dengan baik.

Ezra 7:10 “….Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. 

Kursus Pemuridan 2Kursus Pemuridan 3